Privacy policy

Uw privacy is voor SOLID SPORTS zeer belangrijk.
In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

SOLID SPORTS verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens welke SOLID SPORTS gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht, gewicht en lengte
 • Jaarinkomen categorie
 • Type werk
 • Medische / fysieke punten
 • Uw surfgedrag op onze website
 • Gegevens voor het aanmaken van een gebruikersprofiel t.b.v. de SOLID
 • SPORTS app en persoonlijke voedingsschema’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solidsports.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

SOLID SPORTS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Het aanmelden van (proef)trainingen bij SOLID SPORTS

• Het aanmaken van een gebruikersprofiel

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van de online nieuwsbrief

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om supplementen en voedingsschema’s aan u te leveren

• SOLID SPORTS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

SOLID SPORTS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen

SOLID SPORTS gebruikt & verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SOLID SPORTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:

 • Pay n Plan
 • Google
 • Facebook / Instagram
 • Mailchimp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@solidsports.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SOLID SPORTS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

SOLID SPORTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tevens gebruikt SOLID SPORTS voor haar website een SSL beveiligingscertificaat. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn wanneer u op onze website bent en u uw gegevens achterlaat middels de formuli- eren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@solidsports.nl

Recente reacties
  Archieven
  Categorieën
  • Geen categorieën
  Categories
  • Geen categorieën
  Latest Posts
  WordPress Event Theme